Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Humor: 'n onderontginde antropologiese navorsingsterrein
Author:Wassermann, IngeISNI
Year:1999
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:22
Issue:4
Pages:182-192
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Sotho
trickster tales
Abstract:In hierdie artikel word die problematiek van studies oor humor aan die hand van literatuur en veldnavorsingsbevindinge, uiteengesit. Die artikel identifiseer ten opsigte van die teorie van humor die volgende probleme: probleme met die definiŽring van die begrip, terminologiese verwarring by die beskrywing, groot interdissiplinÍre belangstelling in humor, en 'n beperkte aanbod uit die antropologie. Navorsingstegnieke ontbreek of is van weinig waarde, veral ten opsigte van transkulturele navorsing. Die belangrikste eis by 'n antropologiese studie van humor is die eis van kennis van die taal en kultuur van die gemeenskap wat ondersoek word. Die vernaamste bevindinge van die veldnavorsing, wat gedoen is onder die Noord-Sotho in Temba, 'n semi-landelik swart woonbuurt noord van Pretoria, Suid-Afrika, is dat daar nie 'n Sepedi-ekwivalent vir die begrip 'humorsin' bestaan nie en dat daar weinig voorbeelde van vertellinge wat met die Afrikaanse term 'grap' aangedui kan word bestaan. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.
Views