Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'n 'Echt Vrijstaatsche Vereeniging': die Jongelings Redeneering en Schietoefening Vereeniging van die Oranje-Vrystaat, 1887-1899
Author:Malan, S.F.ISNI
Year:2000
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:40
Issue:4
Pages:297-305
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Orange Free State
Subject:youth organizations
Abstract:In sy betreklik kort bestaan het die Republiek van die Oranje-Vrystaat (Suid-Afrika) die laaste kwart van die negentiende eeu 'n opbloei van kulturele en politieke bewegings onder die blanke burgery beleef. Hierdie artikel fokus op die Jongelings Redeneering en Schietoefening Vereeniging waarvan die eerste tak in 1887 in die wyk Kliprivier gestig is. Die doel van hierdie vereniging was Afrikanerskap onder die Vrystaatse jeug te bevorder. Dit het gebeur deur middel van wapenskoue en skietoefeninge en deur debatsvergaderings. Die vereniging het ook 'n belangrike sosiale rol vervul en opwinding, afleiding en vermaak verskaf aan sy lede. Die vereniging het hom volgens die nagelate rekords nooit direk met die Vrystaatse politiek bemoei nie. Die belangrikste bron vir hierdie artikel is die plaaslike koerant 'De Express' (1892-1897). Bronnelys, samevatting in Engels, verwysings.
Views

Cover