Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Onderwysers in hoofstroomskole se houdings teenoor inklusiewe onderwys
Authors:Oswald, M.
Ackermann, C.J.
Engelbrecht, P.
Year:2000
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:40
Issue:4
Pages:306-317
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:primary education
special education
Abstract:Die huidige internasionale beweging na die plasing van leerders met spesiale onderwysbehoeftes in hoofstroomskole het ook sy neerslag in Suid-Afrika gevind. Suid-Afrikaanse onderwys is tans konstitusioneel verbind tot inklusiwiteit. Hoewel onderwysers in die Kaapstad-gebied meestal positief gesind is teenoor die insluiting van leerders met spesiale onderwysbehoeftes, word onvoldoende kennis en vaardighede met betrekking tot die hantering van leerders met spesiale onderwysbehoeftes telkens as 'n groot struikelblok tot die suksesvolle implementering van hierdie vernuwingsinisiatief uitgelig. Die doelwit van hierdie studie is om vas te stel wat hulle houdings teenoor inklusiewe onderwys is. 'n Kwalitatiewe navorsing onder skoolhoofde, senior primÍre onderwysers en junior primÍre onderwysers in Somerset-Wes, die Strand en Stellenbosch toon aan dat die skoolhoofde meer bedenkinge oor inklusiewe onderwys gehad het as die onderwysers. Onder andere die leerder-onderwyser-getalleverhouding, 'n gebrek aan kennis en opleiding by die onderwyser en 'n gebrek aan fasiliteite en ondersteuningsdienste is deur die respondente as die grootste probleme beskou. Bronnelys, samev. in Engels.
Views

Cover