Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database

Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die invloed van die tydsgees op die geskiedskrywing van onderwysvoorsiening aan swartes in Suid-Afrika
Author:De Wet, CoreneISNI
Year:2000
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:40
Issue:4
Pages:330-340
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:educational history
historiography
Abstract:In hierdie artikel word aandag aan die parallelle ontwikkeling tussen geskiedskrywing en die histories-opvoedkundige historiografie gegee. Voorts word die invloed van ideologie en die tydsgees op geskiedskrywing aangedui. Naas die koloniale en imperiale geskiedskrywing het daar gedurende die laaste kwart van die 19de eeu ook nasionalistiese of Afrikanersentriese geskiedskrywing ontstaan. Sedert die twintiger jare van die 20ste eeuw is die verlede vanuit 'n liberale ekonomiese paradigma beoordeel. In die sewentigerjare het 'n paradigmaverskuiwing plaasgevind en is die verlede aan die hand van 'n Marxistiese klasse-analise beskryf. In postapartheid Suid-Afrika is twee tendense opmerklik. Vir sommige skrywers is die bou van 'n nierassige onderwysstelsel belangrik. Ander is bekommerd oor die regte van minderheidsgroepe. Bronnelys, samevatting in Engels.
Views

Cover