Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Problematiek rondom die begrip 'transformasie' in hor onderwys in Suid-Afrika
Authors:Bitzer, E.M.
Bezuidenhout, S.M.
Year:2001
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:41
Issue:1
Pages:33-40
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:educational reform
higher education
Abstract:Die begrip transformasie (in terme van die horonderwysbestel in Suid-Afrika) is 'n begrip wat nie onskuldig of waardevry gebruik word nie, maar gelaai is met allerlei persoonlike, emosionele, politiese of selfs ideologiese skakeringe. 'n Situasieskets van twee 'getransformeerde' instellings van hor onderwys toon dit aan. Universiteit A noem hom getransformeer omdat hulle studente uit alle sfere van die gemeenskap werf of akkomodeer; universiteit B noem hom getransformeer omdat hulle 'leer produseer', in teenstelling met die verouderde idee van 'onderrig verskaf'. 'n Doelgerigte poging om die begrip 'transformasie' van hor onderwys van alle moontlike ongewenste konnotasies te stroop is van dringende belang. Wat nodig is is 'n vorm van denotasie, d.w.s. 'n ondubbelsinnige betekenisomskrywing wat sal dien as 'n ononderhandelbare werkdefinisie van wat 'transformasie' beteken binne die bestel waarin die hor onderwys hom tans bevind. Bronnelys, samevatting in Engels.
Views

Cover