Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:De toekomst van de democratie in Afrika: stuur belastinginspecteurs, geen verkiezingswaarnemers
Author:Kessel, Ineke vanISNI
Year:2004
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:58
Issue:1
Pages:18-22
Language:Dutch
Geographic terms:Africa
South Africa
Subjects:democracy
economic development
income distribution
Abstract:Fareed Zakaria stelt in zijn boek 'The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad' (2003) dat de vrije markt de sleutel is tot het begrijpen van politieke instituties en economische ontwikkeling. Aan het begin van het democratisch traject staan volgens hem kapitalisme en de liberale rechtsstaat. Zijn redenering impliceert dat het recept van de vrije markt universeel is en dat succesmodellen onbeperkt herhaald kunnen worden. Kijkend naar de situatie in Afrika, trekt de auteur van dit artikel Zakaria's stellingen in twijfel. Ze kijkt hierbij o.a. naar Zakaria's redeneringen aangaande de voorwaarden voor een duurzame democratie (voldoende inkomen per hoofd van de bevolking; de voorspoed mag niet berusten op 'onverdiende rijkdommen' als olie-inkomsten en donor-hulp: belasting-betalende burgers zullen hun regering immers ter verantwoording roepen). Ze voert aan dat Afrikaanse landen sterk afhankelijk zijn van externe factoren: hun politieke en economische keuzevrijheid is beperkt. Daarmee geeft ze meteen aan waarom het door Zakaria gepropageerde Angelsaksische ontwikkelingsmodel niet nagevolgd kan worden in Afrika. Aan de hand van de situatie in Zuid-Afrika, de sterkste economie van het continent, maar met een grote inkomensongelijkheid, laat de auteur vervolgens zien dat Zakaria in zijn analyse geen aandacht besteedt aan de verdeling van het inkomen, terwijl juist deze ongelijkheid de kansen op een duurzame democratische ontwikkeling ondermijnt. Noten, samenv. in het Engels (p. 61). [Samenvatting ASC Leiden]
Views