Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Problematisch verleden: een vergelijking tussen Duitsland, Polen en Zuid-Afrika
Authors:Scholtz, LeopoldISNI
Scholtz, Ingrid
Year:2003
Periodical:Historia: amptelike orgaan
Volume:48
Issue:1
Pages:126-168
Language:Dutch
Geographic term:South Africa
Subjects:political change
apartheid
offences against human rights
commissions of inquiry
Abstract:De auteurs gebruiken voor deze vergelijkende analyse van het omgaan met een problematisch verleden drie voorbeelden: Duitsland, Polen en Zuid-Afrika. Tegen de achtergrond van hun nazi-verleden zagen de Duitsers zichzelf tot zeer onlangs als misdadigers. Sinds het begin van de 21e eeuw hebben zij zichzelf echter herontdekt als slachtoffers. De Polen daarentegen beschouwden zich traditioneel als slachtoffers, maar hebben nu ontdekt dat zij ook misdadigers waren. In Zuid-Afrika duurt het zwijgen in zekere zin nog steeds voort. Na de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902), waarin Groot-Brittannië met geweld de beide Boerenrepublieken Transvaal en de Vrijstaat veroverde, was er geen gelegenheid om het onrecht goed te verwerken. Mede daardoor ontstond er een aggressief Afrikaner nationalisme, met apartheid als één van de belangrijkste manifestaties. De Afrikaners verwerkten hun slachtofferschap uit het verleden dus als het ware door zelf daders te worden. De pogingen van de Waarheids-en-Verzoeningscommissie (WVC, beter bekend onder de Engelse naam Truth and Reconciliation Commission, TRC) om de Zuid-Afrikanen min of meer collectief hun verleden te laten verwerken blijven onvoldoende. Hier speelt overigens mee dat een volwassen debat in Duitsland en Polen pas 57 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon plaatsvinden, terwijl de apartheid pas zo'n acht, negen jaar tot het verleden behoort. Noten, samenv. in het Engels en Nederlands (p. ii-iii). [Samenvatting ASC Leiden]
Views

Cover