Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Leerdergesentreerde onderwys en demokratiese burgerskapsopvoeding in primÍre skole in NamibiŽ
Authors:Kotze, Chrisna
Waghid, YusefISNI
Year:2006
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:46
Issue:4
Pages:428-442
Language:Afrikaans
Geographic term:Namibia
Subjects:primary education
citizenship education
democracy
teaching methods
Abstract:Alhoewel demokrasie 'n sentrale doelwit van die onderwysbeleid van NamibiŽ is, is dit geen waarborg dat diep demokrasie in die skole verwesenlik sal word nie. Dit is veral skole se onderrigbenadering wat sal verseker dat diep demokratiese onderwys in skole plaasvind. Ongelukkig kan die leerder-gesentreerde benadering wat in Namibiese skole gebruik word, nie diep demokrasie in Namibiese primÍre skole verseker nie. Leerder-gesentreerdheid gaan van die standpunt uit dat die behoefte van die leerders sentraal gestel moet word in die onderrig-leerproses, terwyl die onderwyser die rol van fasiliteerder vervul. Die suksesvolle toepassing van hierdie benadering word deur verskeie faktore aan die kant van die onderwysers sowel as aan die kant van die leerders belemmer. Al sou hierdie leemtes ook uit die weg geruim word, sal dit steeds nie diep demokratiese onderwys verseker nie omdat leerder-gesentreerde onderwys nie 'n demokratiese burgerskapsagenda bevat nie en ingestel is op 'n instrumentele siening oor die onderwys. Bronnelys, samev. in Engels. [Samevatting ASC Leiden]
Views

Cover