Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'!ke e:/xarra /ke': eenheid in verskeidenheid in die onderwys
Authors:Smit, Marius
Oosthuizen, IzakISNI
Year:2006
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:46
Issue:4
Pages:515-528
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:educational policy
cultural pluralism
Abstract:Suid-Afrika se landswapen bevat die leuse met die woorde: '!ke e:/xarra //ke'. Hierdie frase in die inheemse Khoi-San taal beteken 'eenheid in verskeidenheid'. Met betrekking tot die onderwys ontstaan die vraag of die staat gelykheid in onderwys moet bewerkstellig deur assimilasie van verskeie kulture na 'n uniforme Engelstalige onderwysstelsel, en of gelykheid in die onderwys verkry sal word deur die bevordering van multikulturalisme. Hierdie artikel betoog dat die uitleg van die Grondwetlike frase 'verenig in ons verskeidenheid' duidelik rig na die gebiedende verpligting dat onderwysbeleid in Suid-Afrika 'n uniforme assimilasie van kulture tot een oorheersende kultuur moet vermy. Die grondwetlike waarde van verskeidenheid, binne die raamwerk van 'n verenigde demokrasie en onderwysstelsel, moet versterk word deur voorsiening te maak vir, en verdraagsaam te wees teenoor die verskeidenheid van tale, kulture en godsdienste binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Bronnelys, samev. in Engels. [Samevatting ASC Leiden]
Views

Cover