Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die behoefte aan 'n multidimensionele benadering tot dissiplineprobleme op skool = The need for a multi-dimensional approach to the problem of discipline in schools
Authors:Van Louw, TrevorISNI
Waghid, YusefISNI
Year:2008
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:48
Issue:4
Pages:467-476
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:schools
discipline
Abstract:Hierdie artikel beklemtoon die belangrikheid van behoorlike sosiohistoriese kontekstualisering van dissipline in skole. Die argument wat deur die skrywers ontwikkel is, is dat skole 'n spieŽlbeeld is van die samelewings waarin dit voorkom en dat hierdie feit in ag geneem moet word wanneer strategieŽ vir die hantering van die probleem gekontekstualiseer word. In die Suid-Afrikaanse konteks vra dit vir die erkenning van die impak van eeue van onderdrukking in die koloniale en apartheidsera soos wat dit verband hou met die huidige probleme in die breŽr samelewing en in skole. Dit word voorts geargumenteer dat die komplekse aard van die probleem wat op hierdie wyse blootgelÍ word, 'n veelfasettige benadering verg waar alle rolspelers (ook diť buite die skool) op 'n geÔntegreerde wyse met die skool saamwerk om gepaste strategieŽ te ontwikkel, implementeer, moniteer en evalueer en om dit na kritiese refleksie aan te pas, sou die omstandighede dit vereis. Bronnelys, samev. in Afrikaans en Engels. [Samevatting uit tydskrif]
Views

Cover