Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'n Benadering tot finansiŽle kwesbaarheidsreduksie: finansiŽle geletterdheidsopvoeding binne 'n maatskaplike ontwikkelingsparadigma = An approach to financial vulnerability reduction: financial literacy education within a social development paradigma
Author:Engelbrecht, L.K.ISNI
Year:2009
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:49
Issue:2
Pages:201-218
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:financial management
lifelong education
social development
Abstract:'n Beduidende aantal mense in Suid-Afrika, wat in die maatskaplike welsynsisteem geakkomodeer word, toon gebrekkige finansiŽle begrip en is derhalve finansieel kwesbaar. 'n Relevante benadering om mense se finansiŽle kwesbaarheid te reduseer binne die maatskaplike ontwikkelingsparadigma kan 'n bydrae tot die land se teen-armoede-strategie lewer en motiveer die doel van hierdie artikel, naamlik om 'n benadering tot finansiŽle kwesbaarheidsreduksie binne 'n maatskaplike ontwikkelingsparadigma te konstrueer. Die doel word bereik deur die Suid-Afrikaanse maatskaplike ontwikkelingsparadigma te kontekstualiseer, waarna finansiŽle kwesbaarheid en finansiŽle geletterheidsopvoeding binne hierdie konteks ondersoek word deur middel van 'n instrumentele kwalitatiewe gevallestudie, bestaande uit tien deelnemers wat by 'n gevestigde nie-regeringsorganisasie (NRO) werksaam is. As uitkoms word kernelemente van finansiŽle geletterdheidsopvoeding as benadering vir finansiŽle kwesbaarheidsreduksie binne die plaaslike maatskaplike ontwikkelingsparadigma gekonstrueer. Binne hierdie paradigma is finansiŽle geletterdheidsopvoeding 'n mikropraktykbenadering wat volgens volwasseneonderrigbeginsels op definitiewe uitgangspunte en perspektiewe gegrond is. Hierdie benadering behels die bewusmaking en deurlopende, lewenslange aanleer van 'n stel multi-dimensionele persoonsgesentreerde lewensvaardighede. FinansiŽle geletterdheidsopvoeding verwys ook na situasie-relevante kompetensies, wat bestaan uit spesifieke kennis, waardes en vaardighede binne inheemse kulturele verband en is gefokus op mense se vermoŽ om hulle beskikbare geld te bestuur. Bronnelys, verwysings, samev. in Afrikaans en Engels. [Samevatting uit tydskrif]
Views

Cover