Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Moraliteit as deel van Afrikanerwaardes = Morality as a part of Afrikaner values
Author:Van der Merwe, J.P.ISNI
Year:2009
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:49
Issue:2
Pages:235-248
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:ethics
Afrikaners
values
cultural change
Abstract:Vanuit verskeie geesteswetenskaplike artikels blyk dit dat die sosiale groep se moraliteit by tye deur ˇf God, ˇf die kerk, ˇf die staat, ˇf die stam ˇf anders deur al vier hierdie partye gesamentlik bepaal word. Skynbaar bepaal die sekulŕre samelewing met sy postmodernistiese perspektiewe deesdae se samelewings se moraliteit. Verskillende sosiale groepe het met ander woorde om verskillende redes verskillende waarde-oordele op verskillende tye. Die postapartheid Suid-Afrika met sy liberale grondwet en groter toeganklikheid tot die globale wŕreld help dat die hedendaagse Afrikaner meer vrydenkend raak ten opsigte van moraliteit en waarde-oordele. Jong Afrikaners begin toenemend tuis voel in die geglobaliseerde samelewing waar die postmodernistiese lewens- en wŕreldbeskouings aan die orde van die dag is. Daar kan dus vermeld word dat die blanke Afrikaner inderdaad besig is om sy eng konserwatiewe Christelike waardes en norme te ontgroei. Die vraag wat in hierdie artikel onder andere gevra word, is: in welke mate het Afrikaners se morele waardes sedert 1994, met die aanbreek van die postapartheid era, verander? Bronnelys, verwysings, samev. in Engels en Afrikaans. [Samevatting uit tydskrif]
Views

Cover