Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Herkomst en politiek effect van de leer over het 'gezag' in de Congolese koloniale schoolboeken
Author:Vinck, HonoréISNI
Year:2008
Periodical:Bulletin des séances = Mededelingen der zittingen
Volume:54
Issue:4
Pages:423-438
Language:Dutch
Geographic term:Congo (Democratic Republic of)
Subjects:textbooks
authority
colonial period
Abstract:In de schoolboeken in gebruik in Belgisch Congo is het begrip 'gezag' uitdrukkelijk aanwezig. In deze bijdrage wordt onderzocht welke inhoud de samenstellers van deze teksten daaraan gegeven hebben. Er wordt vooral nagegaan waar zijzelf hun inzichten vandaan hebben gehaald. Het inzicht van de blanke opvoeders wordt geconfronteerd met de traditionele Congolese opvattingen over de oorsprong, de basis en de wijze van uitoefening van het gezag. Dit komt neer op een fundamentele tegenstelling tussen het bijbelse adagium 'Alle gezag komt van God' dat in de schoolboeken gehanteerd wordt en de opvatting van de Afrikaanse leerlingen dat gezag vebonden is met de natuurlijke plaats van een persoon in de familiestructuur (de oudste van oudste familie) waarbij de overleden voorouders in beschouwing genomen kunnen worden. Verder wordt er gekeken hoe dit begrip werd toegepast op de verschillende geledingen van de gezagsdragers. Ten slotte wordt gepeild hoe deze teksten invloed gehad kunnen hebben op de gezagsdragers die sinds de onafhankelijkheid Zaïre (thans de Democratische Republiek Congo) hebben geleid. Bibliogr., noten, samenv. in het Engels, Nederlands en Frans. [Samenvatting uit tijdschrift]
Views