Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Charl-Pierre Naudé en Gert Vlok Nel in Nederland en Vlaanderen: laterale transnationale bewegingen van Afrikaanstalige schrijvers naar Nederlands en Engels
Author:T'Sjoen, YvesISNI
Year:2015
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe (ISSN 0041-4751)
Volume:55
Issue:1
Pages:111-122
Language:Dutch
Geographic terms:South Africa
Netherlands
Subjects:poetry
translation
About persons:Gert Vlok Nel (1963-)ISNI
Charl-Pierre Naudé (1958-)ISNI
Link:http://reference.sabinet.co.za/webx/access/electronic_journals/akgees/akgees_v55_n1_a8.pdf
Abstract:Nederlandse literatuur is méér dan de literatuur die in het Nederlandse taalgebied wordt geproduceerd, gedistribueerd, geconsumeerd en gerecipieerd. Ook anderstalige literaturen, al dan niet in vertaling, functioneren en circuleren in een nationaal literair circuit, in het kritisch repertoire van schrijvers en critici, in een literair discours en in fondsen van uitgevershuizen. Buitenlandse schrijvers en teksten participeren direct of indirect in het gesprek over literatuur. In het literaire veld van Nederland en Vlaanderen zijn al langer Zuid-Afrikaanse auteurs aanwezig. Naast de canonieke stemmen - Breytenbach, Brink, Krog, Van Heerden en Van Niekerk - zijn Afrikaanstalige dichters present op literaire festivals, in kranten, tijdschriften en op internetblogs, in vertaling. Gert Vlok Nel en Charl-Pierre Naudé, debutanten in het midden van de jaren negentig in de Afrikaanse poëzie, zijn beiden naar het Nederlands vertaald. Hoewel Nel vooral een dichterperformer is en Naudé met zijn poëzie minder aanwezig is op de bühne en al helemaal geen muziek gebruikt om zijn gedichten voor een publiek van toehoorders te brengen, vertoont hun schrijversloopbaan een vergelijkbare laterale beweging van het Afrikaans naar het Nederlands of van een marginale literatuur naar een middelgrote taal in Europees perspectief. Tegelijk publiceren beiden in het Engels. Met name Naudé's zelfvertaling 'Against the light' en enkele vertalingen van Nels gedichten in opdracht van Poetry International Rotterdam kunnen in dat opzicht worden genoemd. Deze auteurs bewegen zich dus evenzeer in een verticale richting naar de metropool van de hedendaagse wereldliteratuur. Bibliogr., noten, samenv. in het Nederlands en Engels [Samenvatting uit tijdschrift]
Views

Cover