Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book Book Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr. oor Kaapse sake, 1778-1792
Author:Swellengrebel (jr.), HendrikISNI
Year:1982
Issue:13
Pages:462
Language:Afrikaans
Series:The Van Riebeeck Society for the publication of South African historical documents
City of publisher:Kaapstad
Publisher:Van Riebeeck-Vereniging
ISBN:0620066148
Geographic terms:The Cape
South Africa
Subjects:history
1700-1799
letters (form)
About person:Hendrik Swellengrebel jr. (1734-1803)ISNI
External link:https://www.dbnl.org/tekst/swel004brie01_01/
Abstract:Hendrik Swellengrebel Jr. is op 26 November 1734 te Kaapstad gebore. Sy vader, Gouwerneur Swellengrebel, het sy seun of jeugdige leeftyd na Nederland gestuur. In 1776/77 het hy Kaap die Goeie Hoop besoek (wat hy gewoond was on sy 'vaderland' te noem). Uit hierdie briewe blyk nie slegs Swellengrebel se groot belangstelling vir die wel en wee van die Kaap nie, maar ook sy analise van die knelpunte in daardie samelewing, wat op kennis en insig gebaseer was, asook sy daadwerklike pogings om aan 'n oplossing van daardie moeilikhede mee te werk.
Views