Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Water and Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book Book Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Macht en onvermogen: een studie van de relatie tussen staat en boeren op het VEA-irrigatie project Ghana
Author:Schiphorst, FreekISNI
Year:1983
Issue:20
Pages:110
Language:Dutch
Series:Uitgave
City of publisher:Amsterdam
Publisher:Universiteit van Amsterdam
ISBN:9070313111
Geographic term:Ghana
Subjects:agricultural projects
irrigation
Abstract:Analyse van het VEA Irrigation Project in Zaare, Noord-Ghana, waarbij het de bedoeling van de overheid was greep te krijgen op de 'peasant production' en de boeren te dwingen rijst en tomaten voor de markt te produceren in plaats van alleen voor eigen gebruik. Voor de aanleg van dit projekt waren onteigeningsprocedures en konfiskatie van (grond-)bezit noodzakelijk. De studie wil, naast een analyse van ontwikkelingsprojekten op makro-nivo in het algemeen en van het grondrecht in Noord-Ghana, nagaan wat de werkelijke gevolgen zijn voor de boeren die bij dit projekt en andere projekten betrokken worden en ingaan op de mogelijkheden die zij hebben om zich te weer te stellen tegen de plannen van overheid en projekt-management.
Views