Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Views
Line
Views are updated on the 1st of each month.
Views come from all ip-s, including search engines.
Statistics for: 'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internet-gebruik en die identifisering van moontlike risiko-faktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand: navorsings- en oorsigartikels

First day logged: 2017-04-10
YearNumber of times viewed
2012 - -
2013 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 80
2018 1463
2019 230
2020 38

Total 1811

Record